Courses Design

คอร์สดีไซน์มี ออนไลน์ สอนสด และฝึกอบรม

Course2

Content Design

คอนเทนต์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ งานออกแบบ

Portfolio

คอร์สอบรมและผลงานออกแบบ

Youtube ดีไซน์มี

ครูน้ำดีไซน์มี

ผู้ก่อตั้งเพจดีไซน์มี และประสบการณ์เป็น Graphic Designer & Production Director
บริษัทเอเจนซีโฆษณากว่า 10 ปี

ปัจจุบันทำงานสอนออกแบบ สื่อโฆษณาออนไลน์ ออฟไลน์ คอนเทนต์ ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มากมาย

ชอบถ่ายรูป ส่งต่อความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ เพราะเชื่อว่า คุณค่าของงานที่แท้จริง คือ การได้ส่งต่อ“คุณค่า” และโอกาสดีๆ ไปให้ใครอีกคน …